Düşün tap!

Düşün tap!

0 reviews
$2.2
Product Code: Düşün tap!
Stock Instock

Overview

8 bölmədən ibarət bu kitabda müxtəlif yaşlı məktəblilər üçün məntiqi məsələlər verilib.Rəngarəng kitabda şagirdlər şəkillər arasındakı fərqləri, əyləncəli riyaziyyat suallarını, labirintləri,şəkillərin kölgələrini tapmaqla məntiqi təfəkkürlərini inki...