Məntiq testləri (məktəblilər üçün)

Məntiq testləri (məktəblilər üçün)

0 reviews
$1.3
Product Code: Məntiq testləri (məktəblilər üçün)
Stock Instock

Overview

10 bölmədən ibarət bu kitabda şagirdlər müxtəlif məntiqiməsələləri həll edəcəklər. Vəsait məktəblilərin məntiqi təfəkkürününinkişafına təkan verir, onlara düzgün təhlil aparmağı,müstəqil qərar qəbul etməyi öyrədir....